Učili smo o saobraćaju…

Učenici 2/1 i 2/2 su imali obuku iz bezbednosti saobraćaja na Novosadskom sajmu u organizaciji Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada. Obuka je bila edukativna i vrlo korisna. Učenici drugih razreda su bili vrlo aktivni i pohvaljeni od strane organizatora kao dobri, poslušni i aktivni učenici. Svaki učenik je dobio ĐACKU SAOBRAĆAJNU DOZVOLU KAO DOKUMENT O STEČENOM ZNANJU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA ZA NJIHOV UZRAST.

0-02-05-5cb5206bc90630e0a833566f6521f9268044224b71b64626fe09ba475af40cac_full

0-02-05-6dd6fafebaad02a382a2c2a5a74c82168f61d8a500423977a0e56d797b7cc77f_full

0-02-05-26f47a44b12466c33e3e3d7cd5fb6a2e0d918a0aeeb0f72c03916ba535f4ed14_full

0-02-05-45a8ed0fab02630a682dc69716cd357711998453c40c87a9bac7cef54d4d5ce8_full

0-02-05-82f2d0074cc9aaf6c48917fbec260ba7527e535ccbcbed0c942fa6777b636776_full

0-02-05-131dee64a9dfaef7839b739d2f0b7934ab4109880a46e32e03fb0f0bd970f001_full

0-02-05-313bee4b4cf97f0a0cd1c13969a30850462e7936d7e514dc3817d91d8e7551fd_full

0-02-05-581a1f562596e16957b3184b51e248cb5470fc7366297b92394a05a7a5482de1_full

0-02-05-4763e86db9a0e2fa8f73bdb1278d9f2d6438a0ed11828fb81b197098142a8139_full

0-02-05-a081a279222fd7d43f928d27d1c1c6e1b5c05f231e55749f724560ec98a11c49_full

0-02-05-a86fd98d58a00e1e3509921953f2e0feee4222a4a4446dfea3c0e82f0b043048_full

0-02-05-b1caef6bf9dc3688f64329256a8b45ade330a0e0ce6cb83cb0157bb4da66d5e2_full