Стручно усавршавање

Овде Можете преузети листу за вредновање активности стручног усавршавања у установи.

Овде можете преузети формулар за лични план професионалног развоја, тј, стручног усавршавања.