Семинар за наставнике

На самом почетку нове школске године присуствовали смо семинару „Компетентан наставник између теорије и праксе“. Семинар, вођен од стране педагога Зденке Ивковић и Јелене Криш Пигер, имао је за циљ јачање наставничких компетенција у свим сферама школског ангажовања, почевши од односа према ученицима, облика и метода рада, неизбежног оцењивања, сарадње са родитељима… Јер, ми смо и учитељи и наставници и водитељи и организатори и креатори и медијатори и глумци и још много тога. У пријатној и радној атмосфери размењивали смо искуства, мишљења, ставове и попели се за још једну степеницу више у нашој професији.

CIMG4860  CIMG4861