Ready to innovate: Maths&Sports4all

Наша школа је 24. и 25. јануара била домаћин првог сусрета ЕРАЗМУС+ пројекта „Спремни за иновације: математика и спорт за све“. Гости су нам били партнери на пројекту из Шпаније, Летоније и Македоније. Одржали смо четири састанка на којима смо имали занимљиве активности и радионице у циљу креирања дидактичких јединица. Посетили смо Градску кућу, где нас је примио и са нама разговарао начелник градске управе за образовање Радован Ковачевић. Обишли смо и Матицу српску и тамо имали предавање о њеном настанку и значајним личностима који су допринели развоју ове институције. Били смо и гости у емисији школске телевизије „Colegio Virgen De La Rosa” из Бургоса, Шпаније. У емисији су нас интервјуисали ђаци-водитељи које смо ближе упознали са нашим пројектом, даљим активностима, али и о Србији и Новом Саду, и нашој школи. На крају сусрета смо се и дружили уз тамбураше у ресторану „Сокаче“.

Овај пројекат је почео 1.9.2020. године и траје 30 месеци. Циљеви пројекта су:

Креирање садржаја наставе математике кроз корелацију са физичким васпитањем; Оснаживање девојчица за учење математике и бављење спортом; Промовисање целоживотног учења кроз повезивање наставних садржаја са ситуацијама свакодневног живота; Развијање европске друштвене свести и поштовања других култура међу ученицима.

Као главне резултате пројекта очекујемо:

Почетак методолошке промене у настави математике; Повећање интересовања за учење математике и бављење спортом код девојчица; Одржавање интересовања за математику током целог школовања.

Еразмус+ је један од највећих програма европске уније који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Општи циљ програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта.

Носилац РИМАС – а је школа „Colegio Virgen De La Rosa“ из Бургоса, Шпанија. Партнери на пројекту су: Из Шпаније – Универзитет „Universidad de Burgos“ и регионални центар „Centro Regional de Servicios Avanzados“ из Бургоса, Летоније – школа „Gulbenes novada vidusskola“ из Гулбене и из Републике Северне Македоније – ООУ„Наум Наумовски Борче“ и Савез истраживача „Сојуз на истражувачи на Македонија – СИМ“ из Скопља.