Продужени боравак

Продужени боравак

Радно време продуженог боравка

Продужени боравак ради од 07.00 до 17.00 часова. У боравку су ученици распоређени у два комбинована одељења, ученици првог и трећег разреда чине једно одељење, а ученици другог и четвртог разреда друго. Са њима раде два наставника разредне наставе, за свако одељење по један. Један наставник ради са ученицима од 7.00 до 13.00 а други од 11.00 до 17.00 часова. Ученици се налазе у боравку пре и после наставе у зависности од смена када имају редовну наставу у својим матичним одељењима.

Дневни режим рада продуженог боравка у преподневној смени

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ
7.00 -7.30 Пријем ђака
7.30-7.45 Доручак
8.00-11.30/12.20 Настава
12.30-12.45 Ручак
12.45-14.00 Слободнo време
14.00-16.00 Самосталан рад, израда домаћег задатка, вежбање
16. 00-17.00 Слободне активности и одлазак кући

Дневни режим рада продуженог боравка у послеподневној смени

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ
7.00 -7.30 Пријем ђака
7.30-7.45 Доручак
8.00-10.30 Слободне активности
10.30-12.30 Самосталан рад, израда домаћег задатка, вежбање
12.30-12.45 Ручак
12.45-13.10/14.00 Слободнo време
од 14.00 Настава