Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка добара – Интерактивне табле са пројектором – ЈНМВ 3/2020
Одлука о измени уговора

Јавна набавка добара – Услуга осигурања ученика, запослених и имовине – ЈНМВ 1/2020
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда

Јавна набавка добара – Набавка оброка за школску кухињу – ЈНМВ 2/2019
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка  – Услуга осигурања ученика, запослених и имовине – ЈНМВ 1/2019
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда