Колектив школе

Управа школе

Директор школе: Сузана Марић
Психолог: Живковић Кристина

Административно – финансијско особље

Секретар: Докић Татјана
Рачуноводство:  Крејић Тања
Административни радник: Вујин Небојша

Наставно особље

1.  Вукадинов Нада, разредна настава
2.  Иванчић Ружа, разредна целодневна настава
3.  Тривуновић Марија, разредна целодневна настава
4.   Блануша Вера, разредна настава
5.   Рабаџијевски Зора, разредна настава
6.   Вукасовић Лена, разредна целодневна настава
7.   Цвијић Моника, разредна целодневна настава
8.   Бубања Снежана, разредна настава
9.   Петрић Татјана, разредна настава
10. Стојиљковић Љиљана, разредна настава
11. Адамовић Марија, разредна настава
12. Мијић Зорана, разредна настава
13. Ћулибрк Бојана, продужени боравак
14. Ранчић Зоран, српски језик
15. Трзин Душица, српски језик
16. Анђелић Бојана, српски језик
17. Радош Наташа, енглески језик
18. Тубић Љиљана, енглески језик
19. Жижић Олах Весна, немачки језик
20. Пјевац Јелена Ана, руски језик
21. Лидија Хлапец, физика
22. Балог  Биљана, ликовна култура
23. Ђурђев Душко, музичка култура
24. Небојша Којић, музичка култура
25. Јовановић Бранислава, историја
26. Гагић Тања, географија
27. Вујин Небојша, грађанско васпитање
28. Танкосић Биљана, математика
29. Глигорић Лаура, математика
30. Љубиша Трикић, математика
31. Петровић Стејин Александра, информатика и рач.
32. Радојчић  Јасмина, биологија
33. Кнежић Радован, техника и технологија
34. Дакић Тамара, хемија
35. Марић Наташа, физичко васпитање
36. Малетин Александар, физичко васпитање
37. Ђукановић Оливера, верска настава

Помоћно-техничко особље

1.  Матовић Александар, домар
2.  Џигурски Славица, помоћни радник
3.  Ракита Стана, помоћни радник
4.  Мандић Љиљана, помоћни радник
5.  Поповић Сњежана, помоћни радник
6.  Ковачевић Марија, помоћни радник
7.  Згоњанин  Јасмина, помоћни радник