Geografija za 6. razred

Europe_satellite_globe

SREDNJA EVROPA

1. Srednja Evropa 2. Nemačka pitanja i zadaci 2. Savezna Republika Nemačka 3. Republika Poljska 4. Republika Češka 5. Republika Slovačka 6. Švajcarska Konfederacija 7. Republika Austrija 8 ...
Read More
Europe_satellite_globe

JUŽNA EVROPA

JUŽNA EVROPA REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIKA CRNA GORA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA SLOVENIJA BJR MAKEDONIJA REPUBLIKA ALBANIJA REPUBLIKA BUGARSKA REPUBLIKA GRČKA REPUBLIKA ITALIJA KRALJEVINA ŠPANIJA REPUBLIKA PORTUGALIJA ...
Read More
Europe_satellite_globe

EVROPA – OPŠTE ODLIKE

1. EVROPA - OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI 2. RAZUĐENOST OBALA EVROPE 3. RELJEF EVROPE 4. KLIMA I VEGETACIJA EVROPE 5. HIDROGRAFIJA EVROPE 6. STANOVNIŠTVO EVROPE 7. PRIRODNA ...
Read More
56STQ6RZN3

STANOVNIŠTVO, NASELJA I PRIVREDA

1. Ekumena i stanovništvo 2. Struktura stanovništva 3. Migracije 4. Naselja 5. Prirodna i geografska sredina i geografske regije 6. Privreda   ...
Read More
suma

BIOSFERA

1.Biljni i životinjski svet 2.Tropske - kišne šume 3.Savane 4.Pustinje 5.Suptropske - sredozemne šume 6.Šume umerenog pojasa 7.Stepe 8. Tundre i polarne pustinje   ...
Read More
EX33KCYLI5

HIDROSFERA

1. Hidrosfera - okeani i mora 2. Osobine morske vode 3. Podzemna voda 4. Reke 5. Jezera   ...
Read More
Europe_satellite_globe

Zapadna Evropa

1. Zapadna Evropa Ujedinjeno Kraljevstvo - formular Francuska - formular   ...
Read More
Lysefjorden_fjord

Severna Evropa

Severna Evropa ...
Read More