Школска документа

Годишњи план рада школе за школску 2018/19. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/19. годину можете прочитати овде. Godisnji plan rada skole 2018 T ...
Read More

Годишњи извештај о раду школе за школску 2017/18. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2017/18. годину можете прочитати овде. Godisnji izvestaj o radu škole 2017-18 S ...
Read More

Статут школе

Статут школе преузмите или прочитајте овде. STATUT 2018 ...
Read More

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика преузмите или прочитајте овде. PRAVILNIK O VASPITNO DISC ODGOVORNOSTI UCENIKA ...
Read More

Правилник о мерама безбедности ученика

Правилник о мерама безбедности ученика преузмите или прочитајте овде. Pravilnik o merama bezbednosti ucenika 2018 ...
Read More

Правила понашања

Правила понашања у нашој школи ученици, родитељи и наставници могу прочитати овде. PRAVILA PONASANJA 2018 ...
Read More

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика можете прочитати или преузети овде ...
Read More

Правилник о коришћењу мобилних телефона

Правилник о коришћењу мобилних телефона у школи прочитајте или преузмите овде ...
Read More

Правила понашања у школи

Правила понашања у нашој школи можете преузети овде ...
Read More