Приговори на резултате завршног испита

Увид у тестове и пријем приговора ученика на резултате завршног испита у нашој школи вршиће се 22. јуна, 2019. године од 8.00 до 13.00 часова.
Овде можете видети упутство за поступак приговора на резултате завршног испита.