Oбавештење за ученике

– испит из српског/матерњег језика се полаже 17. јуна, 2019. год.

– испит из математике 18. јуна, 2019. год. и

– комбиновани тест се полаже 19. јуна, 2019. год.

Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

Ученици треба да понесу:

ЗА СРПСКИ / МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

· ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

ЗА МАТЕМАТИКУ

· ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;

Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.