Листе жеља

У ТОКУ ДАНА (У ВЕЧЕРЊИМ ЧАСОВИМА) 30.06.2018. ГОД.
МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТИ ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У БАЗИ ПОДАТАКА НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
www.upis.mpn.gov.rs
ЛИСТЕ ЖЕЉА БИЋЕ ИСТАКНУТЕ И НА ВРАТИМА ШКОЛЕ.
УКОЛИКО ИМА НЕКИХ ГРЕШАКА – ЈАВИТИ НА ТЕЛ.: 063/556567 ДО НЕДЕЉЕ, 01.07.2018. ГОД. ДО 13 ЧАСОВА.