Raspored održavanja dopunske nastave preko raspusta

U toku raspusta, svi zainteresovani učenici, kako nižih, tako i viših razreda mogu pohađati časove dopunske nastave. Učitelji i nastavnici će držati dopunsku nastavu po sledećem rasporedu.

Razredna nastava

Tamara Ujfaluši – 28.12.2017. u 9 h.
Snežana Bubanja – 28. i 29.12.2017. u 9 h.
Ljiljana Stojiljković – 26.12.2017. u 9 h srpski jezik, 27.12.2017. u 9 h matematika
Ruža Ivančić – 26.12.2017. u 9 h i 28.12.2017. u 9 h.
Nada Vukadinov – 26.12.2017. i 28.12.2017. u 8 h.
Marija Trivunović – 26.12.2017. i 28.12.2017. u 8 h.
Vera Blanuša – 26.12.2017 i 27.12.2017. u 9 h
Lena Vukasović – 26.12.2017. u 10 h i 28.12.2017. u 9 h.
Zora Rabadžijevski – 26.12.2017. i 27.12.2017. u 9 h

 

Predmetna nastava

Jasmina Sremački, biologija – 26.12.2017. u 9 h (8. razred) i 27.12.2017. u 8 h (5.razred), u 9 h (7.razred) i u 9.45 (6. razred)

Ljiljana Tubić, engleski jezik – 26.12.2017. u 9 h i 28.12.2017. u 9.30

Nataša Radoš, engleski jezik – 27.12.2017. u 10.30 i 28.12.2017. u 9.30

Nada Tadić, ruski jezik – 26.12.2017. i 27.12.2017. u 9 h

Laura Gligorić, matematika – 28.12.2017. u 10 h i 29.12.2017. u 9.30

Biljana Tankosić, matematika – 28.12.2017. u 9.30 i 29.12.2017. u 8 h

Zoran Rančić, srpski jezik – 26.12.2017. i 28.12.2017. u 9 h.

Kristina Ilić, nemački jezik – 26.12.2017. i 27.12.2017. u 11 h

Tanja Gagić, geografija – 27.12.2017. u 10.30 i 9.1.2018. u 10 h.

Lidija Hlapec, fizika – 27.12.2017. i 28.12.2017. u 9 h.

Marko Dedić, hemija – 26.12.2017 u 9 h (7.razred) i u 10.30 (8.razred), i 27.12.2017. u 9 h (7.razred) i u 10.30 (8.razred)

Radovan Knežić, tehničko i informatičko obrazovanje – 26.12.2017 i 27.12.2017. u 9 h