Upis Prvaka

Poštovani roditelji,

Upis budućih prvaka počinje u petak, 01.04.2017.godine. Ovde možete pronaći osnovne informacije o upisu učenika u prvi razred.

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da se školske 2017/2018. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2010. godine do kraja februara 2011. godine. Roditelji/staratelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Upis u prvi razred obavljaće se od 01.04.2017.godine, u sekretarijatu škole, popunjavanjem zahteva (prijave) osnovnim podacima o budućem prvaku uz dostavljanje neophodnih dokumenata:

izvod iz matične knjige rođenih deteta
uverenje o pohađanju predškolskog programa
dokaz o prebivalištu roditelja
potvrdu o lekarskom pregledu deteta

Ovom prilikom zakazuje se termin intervjua psihologa sa roditeljem/starateljem deteta i testiranja budućih prvaka.

Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2017/2018. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2011. godine. Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

U izuzetnim slučajevima, kada je to u najboljem interesu deteta, može se odložiti upis na godinu dana od strane psihologa i pedagoga, a na osnovu mišljenja interresorne komisije koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne podrške detetu do polaska u školu.

Podsećamo roditelje dece koja žive van teritorije naše škole, ali ipak žele da se upišu kod nas, da je potrebno da se prijave nešto ranije, po mogućstvu u toku februara 2017.

Kao i svake godine, nudimo klasičnu i celodnevnu nastavu, kao i produženi boravak.

Dobro došli!