NAŠA ŠKOLA “BRANKO RADIČEVIĆ”

Naša škola uspešno poučava generacije đaka u tri oblika obrazovno-vaspitnog rada:

REDOVNA NASTAVA: podrazumeva smensku nastavu za učenike, prepodnevna smena počinje u 8 časova, a popodnevna u 14 časova. Učenici „parnih“-II,IV,VI i VIII razreda nastavu pohađaju u jednoj, a učenici „neparnih“-I,III,V i VII razreda u drugoj smeni.Učenici nižih razreda imaju mogućnost da pre ili posle redovnih časova, u zavisnosti od smene, budu u produženom boravku.

CELODNEVNA NASTAVA: organizuje se u prva dva razreda osnovne škole, od trećeg razreda učenici nastavljaju da pohađaju redovnu nastavu. Učenici u školi borave svaki dan od 8 do 16 časova.
U odeljenjima celodnevne nastave rade dva učitelja, imaju podjednak broj poslova i broj časova, smenjuju se u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.
Aktivnosti u celodnevnoj nastavi ostvaruju se kroz: prihvat dece, redovnu nastavu, samostalan rad učenika i aktivnosti u slobodnom vremenu.
Učenici sve zadatke izrađuju u školi, tako da tokom radnih dana sav školski pribor ostaje u njihovoj učionici. Petkom knjige i sveske nose kući, kako bi roditelji mogli steći uvid u rad i nastavno gradivo.
U toku dana, učenici imaju tri obroka-doručak (oko 8 časova), ručak (oko 12 časova) i užinu (oko 14.30.časova).
MOLBA SA RAZLOZIMA ZA PRIJEM U CELODNEVNU NASTAVU PODNOSI SE U SEKRETARIJATU ŠKOLE.

PRODUŽENI BORAVAK: rad u produženom boravku organizuje se pre ili posle časova redovne nastave, u periodu od 7 do 16 časova. Grupe učenika u boravku su heterogene-formirane od učenika različitih razreda.
U grupama boravka dva učitelja dele posao, svako u svojoj smeni. Prihvataju učenike, pomažu im u izradi domaćih zadataka i organizuju slobodne aktivnosti sa vršnjacima u školskom dvorištu ili u prostorijama boravka.
Učenici u boraku imaju doručak (oko 7.30.časova), ručak (oko 12.30.časova) i užinu koju preuzimaju na velikom odmoru.
Roditelji decu iz boravka mogu preuzeti posle nastave ili po želji odnosno potrebi do 16 časova.