Početak školske godine

Obaveštavamo sve učenike i zaposlene da nova školska godina počinje u utorak, 1. septembra 2015. godine. Neparna smena kreće ujutro, a parna popodne.
Raspored časova biće istaknut na oglasnoj tabli škole.
Želimo svima srećan i uspešan početak škole!