BESPLATNO PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA SAMOHRANE RODITELJE I SAVETOVALIŠTE ZA DECU

Ova inicijativa postoji od 2011. godine predstavlja rezultat projekata: Psihološkog savetovališta za decu razvedenih roditelja “A gde sam tu ja?“ i Savetovališta za samohrane roditelje.
Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu grada Novog Sada kao i Pokrajinski sekretarijat za socijalu politiku, demografiju i ravnopravnost polova su prepoznali navedenu problematiku kao značajnu te podržavaju finansijski inicijativu DKCNS-a i pomažu razvoju Psihološke podrške samohranom roditeljstvu.
Besplatno savetovalište i psihološka podrška samohranim roditeljima se sastoji od savetodavnog rada sa samohranim roditeljima i paralelnog grupnog (po potrebi i individualnog) rada sa njihovom decom. Ovim je omogućeno i deci i roditeljima da se efikasnije suoče sa situacijom razvoda,rastave ili gubitka jednog roditelja i nauče da se uspešno prilagode na novu životnu okolnost.

Rad sa roditeljima:
samohrani roditelji imaju mogućnost da zakažu besplatno individualno savetovanje sa psihologom (rad na definisanju odnosa roditelj-dete, definisanje i utvrđivanje trenutnih problema sa kojima se roditelj suočava i definisanje koraka za njihovo prevazilaženje, rad na asertivnosti i osnaživanju samohranih roditelja…)

Rad sa decom:
Radionice su namenjene deci uzrasta od 7 do 15 godina. Deca se putem interaktivnog radioničarskog rada uz psihološku podršku i pomoć se osnažuju u prevladavanju poteškoća sa kojim se suočavaju u ovom osetljivom životnom periodu. Obrađuju se teme usmerene na osnaživanje kapaciteta dece i razvijanje emocionalnih veština i mehanizama prevladavanja teškoća. Pored radioničarskog rada, odvijaju se i grupna psihološka savetovanja u cilju normalizacije, pružanja podrške i formiranja sigurnog prostora gde deca mogu da iznesu svoje probleme i sumnje bez osude i straha. Neke od tema koje se obrađuju su: prepoznavanje i razumevanje osećanja koja se javljaju u životnoj situaciji u kojoj su se našli (razvod roditelja, promena mesta prebivališta, odlasci kod drugog roditelja i sl.), utvrđivanje identiteta i samosvesti kod deteta (bezuslovno prihvatanje), aktivno slušanje, rad na odnosu sa roditeljima, trenutni problemi i poteškoće sa kojima se suočavaju u porodici, školi i uopšte okruženju…
Savetovalište i radionice vodi tim stručnjaka (psiholozi i dečiji psihoterapeut), sa radnim iskustvom u obrazovanju i socijalnoj zaštiti.
PRIJAVE ZA SAVETOVALIŠTE I RADIONICE SU OBAVEZNE!
BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN TE OBEZBEDITE NA VREME TERMIN ZA SAVETOVALIŠTE I UČEŠĆE VAŠEG DETETA U RADIONICAMA.
PRIJAVE ZA BESPLATNE PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE I RADIONICE ZA DECU SE MOGU ZAKAZIVATI PUTEM:
• naše FB stranice:
„BESPLATNO PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA SAMOHRANE RODITELJE I SAVETOVALIŠTE ZA DECU“
• putem SMS-a na: 069/633096 ili 060/1380108
PRIJAVE će se primati do oktobra 2019. godine,
MESTO ODRŽAVANJA RADIONICA: u prostorijama Dečijeg kulturnog centra Novi Sad (DKCNS), Ive Lole Ribara 6, Novi Sad (kod Dunavskog parka).
VREME ODRŽAVANJA RADIONICA: septembar – decembar 2019., svake subote od 18.00-19.30h
PRVA RADIONICA SE ODRŽAVA U SUBOTU, 21.09.2019. GODINE SA POČETKOM U 18h.

TU SMO ZA VAS!
Stručni tim DKCNS